مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
بسته اعتبار /شارژ 2000عددی - بسته اعتبار ویژه کاربران
این بسته دارای 2000عدد شارژ میباشد

200,000ريال یکبار
بسته تخفیفی 2 شماره اختصاصی ویژه کاربران (7 موجود است) - بسته تخفیفی شامل 2 شماره اختصاصی 14رقمی ویژه کاربران شرکت میزبان نت ایرانیان بخش گیتی اس ام اس می باشد

توجه داشته باشید بعد از خرید این بسته در بخش فروش شرکت میزبان نت وارد شوید و ارسال تیکت بزنید و یا در پنل کاربری پیامک خود (بخش پشتیبانی )ارسال پشتیبانی اعلام فرمایید.


بسته تخفیفی 10 شماره اختصاصی ویژه نمایندگان (9 موجود است) - بسته تخفیفی شامل 10شماره اختصاصی 14رقمی ویژه نمایندگان شرکت میزبان نت ایرانیان بخش گیتی اس ام اس می باشد
و در این بسته به صورت هدیه نیز 2شماره اختصاصی 14 رقمی اهدا خواهد شد.
توجه داشته باشید بعد از خرید این بسته در بخش فروش شرکت میزبان نت وارد شوید و ارسال تیکت بزنید و یا در پنل کاربری پیامک خود (بخش پشتیبانی )ارسال پشتیبانی اعلام فرمایید.


بسته اعتبار /شارژ 5000عددی - بسته اعتبار ویژه کاربران
این بسته دارای 5000عدد شارژ میباشد

490,000ريال یکبار
بسته تخفیفی 5 شماره اختصاصی ویژه کاربران (6 موجود است) - بسته تخفیفی شامل 5 شماره اختصاصی 14رقمی ویژه کاربران شرکت میزبان نت ایرانیان بخش گیتی اس ام اس می باشد
و در این بسته به صورت هدیه نیز 1شماره اختصاصی 14رقمی اهدا خواهد شد.
توجه داشته باشید بعد از خرید این بسته در بخش فروش شرکت میزبان نت وارد شوید و ارسال تیکت بزنید و یا در پنل کاربری پیامک خود (بخش پشتیبانی )ارسال پشتیبانی اعلام فرمایید.


بسته تخفیفی 10شماره اختصاصی ویژه کاربران (5 موجود است) - بسته تخفیفی شامل 10شماره اختصاصی 14رقمی ویژه کاربران شرکت میزبان نت ایرانیان بخش گیتی اس ام اس می باشد
و در این بسته به صورت هدیه نیز 1شماره اختصاصی 13رقمی اهدا خواهد شد.
توجه داشته باشید بعد از خرید این بسته در بخش فروش شرکت میزبان نت وارد شوید و ارسال تیکت بزنید و یا در پنل کاربری پیامک خود (بخش پشتیبانی )ارسال پشتیبانی اعلام فرمایید.


بسته تخفیفی 20 شماره اختصاصی ویژه نمایندگان (12 موجود است) - بسته تخفیفی شامل 20شماره اختصاصی 14رقمی ویژه نمایندگان شرکت میزبان نت ایرانیان بخش گیتی اس ام اس می باشد
و در این بسته به صورت هدیه نیز 2شماره اختصاصی 13 رقمی اهدا خواهد شد.
توجه داشته باشید بعد از خرید این بسته در بخش فروش شرکت میزبان نت وارد شوید و ارسال تیکت بزنید و یا در پنل کاربری پیامک خود (بخش پشتیبانی )ارسال پشتیبانی اعلام فرمایید.


بسته تخفیفی 100 شماره اختصاصی ویژه نمایندگان (12 موجود است) - بسته تخفیفی شامل 100شماره اختصاصی 14رقمی ویژه نمایندگان شرکت میزبان نت ایرانیان بخش گیتی اس ام اس می باشد
و در این بسته به صورت هدیه نیز 20 شماره اختصاصی 13 رقمی اهدا خواهد شد.
توجه داشته باشید بعد از خرید این بسته در بخش فروش شرکت میزبان نت وارد شوید و ارسال تیکت بزنید و یا در پنل کاربری پیامک خود (بخش پشتیبانی )ارسال پشتیبانی اعلام فرمایید.


بسته تخفیفی 250 شماره اختصاصی ویژه نمایندگان (2 موجود است) - بسته تخفیفی شامل
100شماره اختصاصی 14رقمی
100شماره اختصاصی 13 رقمی
50شماره اختصاصی 12 رقمی ویژه نمایندگان
شرکت میزبان نت ایرانیان بخش گیتی اس ام اس می باشد
و در این بسته به صورت هدیه نیز 20 شماره اختصاصی 11 رقمی اهدا خواهد شد.
توجه داشته باشید بعد از خرید این بسته در بخش فروش شرکت میزبان نت وارد شوید و ارسال تیکت بزنید و یا در پنل کاربری پیامک خود (بخش پشتیبانی )ارسال پشتیبانی اعلام فرمایید.


بسته اعتبار /شارژ 750000عددی - بسته اعتبار ویژه نمایندگان
این بسته دارای 750000عدد شارژ میباشد
قیمت هر پیامک 63ریال می باشد

47,250,000ريال یکبار
بسته اعتبار /شارژ 60000عددی - بسته اعتبار ویژه کاربران
این بسته دارای 60000عدد شارژ میباشد

5,460,000ريال یکبار
بسته اعتبار /شارژ 50000عددی - بسته اعتبار ویژه نمایندگان
این بسته دارای 50000عدد شارژ میباشد

4,150,000ريال یکبار
بسته اعتبار /شارژ 300000عددی - بسته اعتبار ویژه نمایندگان
این بسته دارای 300000عدد شارژ میباشد

19,800,000ريال یکبار
بسته اعتبار /شارژ 200000عددی - بسته اعتبار ویژه کاربران
این بسته دارای 200000عدد شارژ میباشد

14,000,000ريال یکبار
بسته اعتبار /شارژ 15000عددی - بسته اعتبار ویژه کاربران
این بسته دارای 15000عدد شارژ میباشد

1,455,000ريال یکبار
بسته اعتبار /شارژ 150000عددی - بسته اعتبار ویژه نمایندگان
این بسته دارای 150000عدد شارژ میباشد

10,800,000ريال یکبار
بسته اعتبار /شارژ 100000عددی - بسته اعتبار ویژه کاربران
این بسته دارای 100000عدد شارژ میباشد

8,300,000ريال یکبار

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.235.40.122) وارد شده اید.

Powered by WHMCompleteSolution