افزودن به علاقه مندی ها    چاپ این مقاله

ارسال گروهی اخباری

ارسال گروهی اخباری :) این نوع ارسال همانطور که از نامش مشخص می باشد جنبه اخباری واطلاع
رسانی داشته و اشخاص مخاطب پس از مشاهده پیام و سپس بازگشت به منوی قبل پیام ارسال شده
از گوشی بصورت خودکار حذف می گردد./.
شما با استفاده از این بخش قابلیت ارسال پیامک به)) یک گروه(( را دارید . بخش های این قسمت :
-1 متن پیام : در این بخش شما متن ارسالی برای گیرنده را می فرستید این متن مرتبط با فارسی یا
انگلیسی بودن تعداد کاراکتر ها برای هر صفحه را مشخص می نماید .
-7 شماره گیرنده پیام : در این بخش شما،شماره های موبایل گیرنده را قرار می دهید.
-7 مسیر ارسال پیام : شما جهت ارسال پیام می توانید از شماره های خریداری شده در پنل خود
استفاده نمایید که در بخش "شماره اختصاصی" شماره مورد نظر را انتخاب می نمایید و در زیر
آن ضریب تعرفه مرتبط با ارسال تکی را مشاهده می نمایید .
-5 حافظه شخصی : در این بخش شما متن هایی که در بخش حافظه شخصی وارد کردید ، را می
توانید برای ارسال انتخاب نمایید.
-4 زمان ارسال پیام ها : در این بخش شما تاریخ و ساعت را می توانید برای ارسال انتخابآیا این پاسخ مفید بود؟

خوانده شده
Powered by WHMCompleteSolution