افزودن به علاقه مندی ها    چاپ این مقاله

ارسال گروهی

شما با استفاده از این بخش قابلیت ارسال پیامک به گروه شماره ها ی مورد نظر، درزمان مشخص شده
توسط خودتان را دارید .
بخش های این قسمت :
-1 متن پیام : در این بخش شما متن ارسالی برای گیرنده را می فرستید این متن مرتبط با فارسی یا
انگلیسی بودن تعداد کاراکتر ها برای هر صفحه را مشخص می نماید .
-7 شماره گیرنده پیام : در این بخش شماره های موبایل گیرنده را قرار می دهید ، می باست بین
هر دو شماره یک Enter بزنید .
-7 مسیر ارسال پیام : شما جهت ارسال پیام می توانید از شماره های خریداری شده در پنل خود
استفاده نمایید که در بخش "شماره اختصاصی" شماره مورد نظر را انتخاب می نمایید و در زیر
آن ضریب تعرفه مرتبط با ارسال تکی را مشاهده می نمایید .
-5 حافظه شخصی : در این بخش شما متن هایی که در بخش حافظه شخصی وارد کردید ، را می
توانید برای ارسال انتخاب نمایید.
-4 زمان ارسال پیام ها : در این بخش شما تاریخ و ساعت را می توانید برای ارسال انتخاب نمایید.
-3 انتقال شماره از فایل Excel : با استفاده از این بخش شما می توانید شماره های مورد نظر خود را
به جای تک تک وارد نمودن، از فایل Excel موجود بر روی کامپیوترتان وارد نمایید.آیا این پاسخ مفید بود؟

خوانده شده
Powered by WHMCompleteSolution