افزودن به علاقه مندی ها    چاپ این مقاله

ارسال رندوم

شما با استفاده از این بخش قابلیت ارسال پیامک به گروه شماره ها، با استفاده ازانتخاب شماره اول و
تعداد ارسال و زمان مشخص شده را دارید .
بخش های این قسمت :
-1 متن پیام : در این بخش شما متن ارسالی برای گیرنده را می فرستید این متن مرتبط با فارسی یا
انگلیسی بودن تعداد کاراکتر ها برای هر صفحه را مشخص می نماید .
-7 شماره گیرنده پیام : در این بخش شما با انتخاب اولین شماره گیرنده و انتخاب تعداد ارسال ،
بازه ی ارسال را مشخص می نمایید .
-7 مسیر ارسال پیام : شما جهت ارسال پیام می توانید از شماره های خریداری شده در پنل خود
استفاده نمایید که در بخش "شماره اختصاصی" شماره مورد نظر را انتخاب می نمایید و در زیر
آن ضریب تعرفه مرتبط با ارسال تکی را مشاهده می نمایید .
-5 حافظه شخصی : در این بخش شما متن هایی که در بخش حافظه شخصی وارد کردید ، را می
توانید برای ارسال انتخاب نمایید.
-4 زمان ارسال پیام ها : در این بخش شما تاریخ و ساعت را می توانید برای ارسال انتخاب نمایید.آیا این پاسخ مفید بود؟

خوانده شده
Powered by WHMCompleteSolution