مرور محصولات و خدمات

پلان برنزی A
حجم هاست
150مگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دامین
1عدد
PHP
5.3.*
کنترل پنل
دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس
محل سرور
ایران/پارس آنلاین
زبان
php , html
نوع هارد
SSD سرعت بالا
فعال سازی هاست
تحویل آنی بعد از پرداخت
قیمت ( ريال)
150/000سالیانه
قیمت 12 ماهه - 12,500ريال
پلان برنزی B
حجم هاست
250 مگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دامین
1عدد
PHP
5.3.*
کنترل پنل
دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس
محل سرور
ایران/پارس آنلاین
زبان
php , html
نوع هارد
SSD سرعت بالا
فعال سازی هاست
تحویل آنی بعد از پرداخت
قیمت ( ريال)
250/000 سالیانه
قیمت 12 ماهه - 33,333ريال
پلان برنزی C
حجم هاست
500 مگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دامین
1عدد
PHP
5.3.*
کنترل پنل
دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس
محل سرور
ایران/پارس آنلاین
زبان
php , html
نوع هارد
SSD سرعت بالا
فعال سازی هاست
تحویل آنی بعد از پرداخت
قیمت ( ريال)
450/000 سالیانه
قیمت ( ريال)
250/000 شش ماهه
قیمت 6 ماهه - 41,667ريال
قیمت 12 ماهه - 37,500ريال
پلان برنزی D
حجم هاست
1000 مگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دامین
1عدد
PHP
5.3.*
کنترل پنل
دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس
محل سرور
ایران/پارس آنلاین
زبان
php , html
نوع هارد
SSD سرعت بالا
فعال سازی هاست
تحویل آنی بعد از پرداخت
قیمت ( ريال)
950/000 سالیانه
قیمت ( ريال)
500/000 شش ماهه
قیمت ( ريال)
100/000 ماهیانه
قیمت 3 ماهه - 33,333ريال
قیمت 6 ماهه - 83,333ريال
قیمت 12 ماهه - 79,167ريال
پلان برنزی E (1 موجود است)
حجم هاست
2000 مگابایت
پهنای باند
نامحدود
تعداد ساب دامین
نامحدود
تعداد ایمیل
نامحدود
تعداد دامین
1عدد
PHP
5.3.*
کنترل پنل
دایرکت ادمین
سیستم عامل
لینوکس
محل سرور
ایران/پارس آنلاین
زبان
php , html
نوع هارد
SSD سرعت بالا
فعال سازی هاست
تحویل آنی بعد از پرداخت
قیمت ( ريال)
950/000 سالیانه
قیمت ( ريال)
500/000 شش ماهه
قیمت ( ريال)
100/000 ماهیانه
قیمت 3 ماهه - 33,333ريال
قیمت 6 ماهه - 83,333ريال
قیمت 12 ماهه - 79,167ريال

Powered by WHMCompleteSolution